Services

We offer printing service plastic prototype with the following features:
Oferim el servei de impressió de prototips de plàstic amb les següents característiques:
Ofrecemos el servicio de impresión de prototipos de plástico con las siguientes características:

Vlm. màx (mm):  325(x)  190(y)  140(z)
Mat: PLA, ABS (CONSULTAR)
Minimum thickness:  0.4 (mm)
Color:  Monocolor, ask for availability.

The approximate cost of the prototype depends on the volume and the material used in its production:
El cost orientatiu del prototip varia en funció del volum i el material emprat en la seva realització:
El coste orientativo del prototipo varia en función del volumen i el material utilizado en su realización:

Vol Aprox:               Cost:
 50 x 50 x 50                        Ask for price
100 x 100x 50                     Ask for price
150 x  150 x 90                   Ask for price

In order to achive functional prototypes, we will make a viability study and if its necessary we will propouse the appropriate modifications.
For parts of particular difficulty and for projects with several volumes, we will contact you.
For more examples please visit our Blog.

Per a prototips funcionals realitzarem primer un estudi de viabilitat, en cas necessari proposarem les modificacions oportunes per tal que el prototip compleixi la seva funció.
Per a peces de especial dificultat  i per a projectes de varis volums ens posarem en contacte amb vosaltres.
Per exemples varis visiteu la secció Blog.

Para prototipos funcionales realizaremos primero un estudio de viabilidad, en caso necesario propondremos las modificaciones oportunas para que el prototipo cumpla su función.
Para piezas de especial dificultad y para proyectos de varios volúmenes nos pondremos en contacto con vosotros.
Para ejemplos varios visite la sección Blog.

Anuncios